Samenwerking met het CLB

Het CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding

Psychopedagogisch consulent: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het CLB bestaat uit mensen. Die mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.

Veel mensen kennen "het" CLB nog van vroeger. Voor 2000 was onze naam nog PMS en MST. Dat laatste stond in voor de medische onderzoeken. Ons medisch team vandaag is daarnaast ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, …

We overleggen met leerkrachten, veel vragen komen dus via hen bij ons terecht. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen.

Het welbevinden van de leerling staat steeds centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten, … kortom: we zoeken samen mee naar een oplossing !

Soms is onderzoek zinvol (vb. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (vb. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (vb. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra.

De Vlaamse Regering wil dat het CLB elk kind op vaste momenten dezelfde zorg en hulp aanbiedt. Daarom zijn er contactmomenten / medische onderzoeken wettelijk verplicht, ook als je zelf regelmatig naar de dokter gaat met je kind.

De verplichte contactmomenten voor de basisschool zijn :

  • 3 jaar of in de eerste kleuterklas
  • 6 jaar of in het eerste leerjaar
  • 9 jaar of in het vierde leerjaar
  • 11 jaar of in het zesde leerjaar

Het CLB kijkt ook de vaccinatieschema's na tijdens de medische contactmomenten en geeft gratis vaccinaties gedurende de schoolloopbaan van je kind. De inentingen worden enkel gegeven na toestemming.

  • 1ste leerjaar - 6 jaar : polio, difterie, tetanus, kinkhoest
  • 5de leerjaar - 10 jaar : mazelen, bof, rode hond

Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

Wil u meer weten?

Kijk dan eens op http://www.clb-kempen.be