Teamteaching

Met teamteaching gaan de leerkrachten elkaar ondersteunen. Het voornaamste doel hiervan is het aanbieden van extra zorg in de klas. We bevorderen het leren van en met elkaar. Concreet betekent dit :het geven van instructies op maat; verwerking in groepen, individuele begeleiding,... Specifieke doelen worden door de leerkrachten zelf bepaald en worden steeds vermeld in het agenda van de leerkracht. Deze doelen kunnen bepaald worden na planning en organisatie in de maand september.