Schoolregels en -afspraken

Tijdens de GOK-cyclus 2008-2011 werd er gewerkt aan een opfrissing en herziening van het GBR-beleid rond straffen en belonen. Onder impuls en coördinatie van het GOK-team werkte het hele schoolteam hieraan mee (zie GOK-beleidsplan ’08-’11).

Het schoolreglement werd aangepast en aantrekkelijker gemaakt. Voor de kleuters en de leerlingen van de onderbouw werd een spel gemaakt met als doel het schoolreglement op een speelse manier aan te brengen en bespreekbaar te maken bij de kinderen. Voor de bovenbouw werd een stripverhaal uitgewerkt.

Doelen:

  • Algemeen doel: Het algemene schoolklimaat verbeteren.
  • De leerlingen kennen de afspraken binnen GBR goed, en kennen de consequenties wanneer ze deze afspraken naleven of niet naleven.
  • De leerlingen die beloond of bestraft worden, weten waarom dit gebeurt.
  • Het welbevinden van de leerlingen verhogen, door duidelijkheid en structuur te bieden.
  • De leerkrachten houden toezicht (tijdens de speeltijd) met aandacht voor beginnende conflictsituaties, zodat er minder gestraft moet worden (en meer beloond kan worden).
  • De leerkrachten kennen de afspraken binnen GBR goed, en passen ze consequent toe.

Organisatie:

Het zorgteam brengt in het begin van het schooljaar het spel en het stripverhaal over het schoolreglement onder de aandacht van de klastitularissen. Er wordt hulp aangeboden bij het spelen of lezen ervan. Het zorgteam vervangt materialen die onvolledig of stuk zijn.