Preteaching

Preteaching is lesgeven voordat de eigenlijke les in de klas plaats vindt. Het zorgt er voor dat de leerling de leerstof tijdens de les beter in zich op kan nemen. Het kan voorkomen dat de leerling tegen moeilijkheden aanloopt tijdens de eigenlijke les (het werkt preventief) en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij de leerling. Door preteaching krijgen leerlingen die dreigen uit te vallen een steuntje vooraf, zodat ze meer kunnen profiteren van de volgende les.

Doelstellingen

 • De leerling kan tijdens de les in de klas makkelijker aansluiten bij de groep.
 • Hulpmiddeltjes en kapstokken aanreiken zodat de leerling beter ‘gewapend’ is om de les aan te kunnen.
 • Herhalen van basisleerstof die aangegeven wordt als beginsituatie.
 • Inoefenen van vaardigheden waarop tijdens de les beroep wordt gedaan.
 • Het zelfvertrouwen van de leerling vergroten.
 • De motivatie van de leerling vergroten.

Toepassingen

 • Vb teksten van begrijpend lezen oefenen (technisch lezen of leesstrategieën)
 • Vb Franse teksten inoefenen
 • Vb kennismaken met uitspraak en/of betekenis van Franse woorden
 • Vb rekenregels opfrissen
 • Vb teksten W.O. lezen

Organisatie

Tijdens een MDO of zorggesprek wordt overlegd over de manier waarop extra zorg gegeven wordt, bijvoorbeeld als preteaching. Over het algemeen passen we deze werkvorm vooral toe bij de oudste leerlingen (bovenbouw). De zorgcoördinator of de zorgleerkracht stelt een handelingsplan en een zorgfiche op. Op vaste momenten wordt de leerling uit de klas gehaald om aan preteaching te doen in de zorgklas.