Overgangsgesprekken

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen er binnen de school overgangsgesprekken gehouden worden. Tijdens deze overgangsgesprekken wordt  er informatie uitgewisseld en ontvangen over leerlingen die het voorbije schooljaar extra ondersteuning hebben gekregen.