Overgang lagere school - secundair onderwijs

In de derde graad van de lagere school wordt de overstap naar het secundair onderwijs voorbereid en begeleid op verschillende manieren.

Met de Baso-fiche willen we aan de ouders van leerlingen van het zesde leerjaar het signaal geven dat we de oriëntering van hun kind, onze leerling, op professionele wijze benaderen.

Duidelijk gefundeerde adviezen maken meer kans om opgevolgd te worden.  Zo vergroot de kans dat leerlingen in een geschikte studierichting terechtkomen, waar ze reële kansen op slagen hebben en zij zich met hun mogelijkheden kunnen waarmaken. De tijd en energie die geïnvesteerd werden in de opvolging van individuele leerlingen blijven dus renderen.