Overgang kleuters - eerste leerjaar

Volgende acties ondernemen wij om de overgang van kleuterschool naar lagere school zo vlot mogelijk te laten verlopen:

-Vorming voor leerkrachten : “Samen over de drempel” van OVSG

-Werken met kijkwijzers : onderwijsaanbod, kenmerken van het onderwijs, thuissituatie en individuele kleuterbespreking

-Werken met doelenboek

-Individuele kleuterbespreking : KVS vernieuwen en hanteren

-Opstellen en hanteren van afspraken en planningsdocument (zie bijlage)

-Overlegmomenten tussen kleuterleidsters en leerkrachten eerste leerjaar

-Integratieactiviteiten

-Info-avond derde kleuterklas

-Open-klasdag voor kleuters en hun ouders

-Kleuterbesprekingen in overgangsgesprekken

-Info-fiches voor oudercontact

-Opstellen van aandachtspunten en bespreken met de betrokken collega’s

-Hospiteerbeurten