Kleutervolgsysteem

Tijdens de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 werkten de kleuterjuffen in samenwerking met de zorgcoördinator, de directie en de pedagogische begeleiding een project uit dat resulteerde in het kleutervolgsysteem. Vanuit het project ‘Samen over de drempel’ (OVSG) en een kennismaking met het doelenboek voor de kleuterschool (OVSG) groeide de noodzaak om in de kleuterschool afspraken te maken over het doelgericht observeren van kleuters, en dit te koppelen aan nieuwe agenda-afspraken voor de kleuterjuffen.

Hieruit is ons huidige kleutervolgsysteem gegroeid. Een aantal ontwikkelingsdoelen worden in de klaspraktijk aangeboden in de activiteiten die de kleuters uitvoeren. Op regelmatige basis gaat de kleuterjuf na of de kinderen deze doelen bereiken. Dit wordt geregistreerd in een document. Samen met de zorgcoördinator gaat de juf na waar er evnetueel moet worden bijgestuurd. Problemen kunnen opgespoord en behandeld worden. In een MDO (multidisciplinair overleg) worden de vorderingen bekeken en besproken, op het oudercontact bespreekt de kleuterjuf de vorderingen met de ouders.

Indien nodig worden vanuit het kleutervolgsysteem zorgtrajecten opgestart.