Hospiteren

De leerkrachten worden in de mogelijkheid gesteld om hospiteerbeurten aan te vragen. Van elkaar leren via hospiteren binnen de eigen school heeft tot doel ons een stuk zorgzamer te maken voor elkaar en voor de kinderen.

Leerkrachten van het eerste leerjaar gaan af en toe een uurtje meedraaien in de kleuterklas van de oudste kleuters. Zo leren ze van de juf maar ze leren ook de kinderen die volgend jaar naar het eerste leerjaar komen beter kennen. Of de leerkracht die komt observeren  in de klas van de kinderen die vorig jaar bij hem/haar zaten ….. hoe zijn de kinderen nu, welke tips kan ik mijn collega geven.

Verder kunnen leerkrachten specifieke aanpakken doorgeven via hospiteerbeurten.

Ondertussen leren deze leerkrachten van elkaar  of kunnen ze afspraken maken naar meer continuïteit.