Hoekenwerk en contractwerk

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun wereld verkennen en ze vragen van ons kansen en stimulansen om actief lerend samen op weg te gaan.

Via hoekenwerk en contractwerk proberen we op een structurele manier tijd te maken voor het exploreren, experimenteren en actief omgaan met leerinhouden.

We hanteren de volgende begrippen:

Hoekenwerk is een organisatievorm waarbij kinderen

 • alleen of in groepjes,
 • zelfstandig,
 • en op eigen tempo

taken uitvoeren aan tafels en/of in hoeken, en waarbij de klasinrichting en het materiaal kinderen uitnodigen tot actie.

Bij het materialenaanbod en de opdrachten wordt rekening gehouden met de noden en behoeften van de kinderen en met de differentiatiecapaciteit van de leerkracht.

Contractwerk is een organisatievorm waarbij voor iedere leerling:

 • een activiteitenpakket (het contract)
 • voor een bepaalde periode (werktijd) wordt vastgelegd.

Bij het opstellen van het activiteitenpakket (=inhoud) wordt rekening gehouden met de noden en behoeften van de leerlingen en met de differentiatiecapaciteit van de leerkracht.

Voor de uitwerking van het pakket wordt rekening gehouden met de zelfstandigheid van de leerling, de duur en de volgorde van de activiteiten.

In onze school streven we met deze werkvormen naar de volgende doelen:

 • Zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen
 • Ruimte creëren voor differentiatie en voor extra zorg
 • De motivatie van de leerlingen om nieuwe dingen te leren, verhogen
 • Actief leren stimuleren bij de leerlingen
 • Samenwerking tussen leerlingen stimuleren
 • Leerlingen leren omgaan met het maken van keuzes

 

Een bijkomend voordeel van deze werkvormen is dat ze de kans bieden aan de leerkracht om in kleine (homogene of heterogene) groepjes instructie te geven zodat er zeer kort op eventuele moeilijkheden kan ingespeeld worden.