Crisisteam

“Pestproblemen,  een sterfgeval, een ongeval op school, plots afscheid van een klasgenoot, …

Dit soort gebeurtenissen komen op iedere school voor en roepen allerlei emoties op bij alle leden van de schoolgemeenschap. Gevoelens van verdriet, ongeloof, woede, onbegrip, angst, onzekerheid,… zijn dan heel normaal.

Hoe vangen we de leerlingen op wanneer een probleemsituatie zich voordoet? Welke activiteiten kunnen helpen bij het verwerken van moeilijke gebeurtenissen?
Hoe ga je om met een kind dat het emotioneel moeilijk heeft?
Wat kunnen we in de klas en in de school doen bij probleemsituaties?

Het is als leerkracht, vaak van dichtbij betrokken, niet altijd makkelijk om op moeilijke momenten op de gepaste manier te reageren.

Het crisisteam van onze school is er op zo’n moment om de betrokkenen op te vangen en om mee na te denken over hoe hiermee kan omgegaan worden.”

Klik hier voor onze eigen website rond rouwverwerking 'Voor altijd'.