Begeleiding en aanpak van leerstoornissen

Het begeleiden van leerlingen met leerstoornissen is een structureel onderdeel van het zorgbeleid op onze school. De ‘begeleidingsfiche’ is een onderdeel van het planmatig handelen binnen het zorgbeleid.

Doelstellingen

De ‘begeleidingsfiche’ heeft tot doel om de beoogde aanpak van specifieke moeilijkheden van een bepaalde leerling schriftelijk vast te leggen.

De continuïteit bij de overgangen wordt bewaakt i.v.m gemaakte afspraken rond leerstoornissen voor een bepaalde leerling.

Het belang van de begeleidingsfiche

Werken met de begeleidingsfiche, en dus het schriftelijk vastleggen van de beoogde aanpak, is belangrijk om volgende redenen:

  • het zet aan tot nadenken over het probleem en de mogelijke oplossingen
  • het bevordert het pedagogisch en didactisch handelen van diegene die de extra zorg moet geven.
  • het ondersteunt de evaluatie van de gevolgde aanpak
  • het stimuleert en vergemakkelijkt overleg.
  • het vergroot de kans op continuïteit in de aanpak van bepaalde problemen bij leerstoornissen en het vergemakkelijkt het overgangsgesprek