Artikelindex

Sport en visie

Met de school willen wij kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding bieden waarin het kind zijn/haar individuele bewegingsmogelijkheden kan ontplooien, zich kan voorbereiden om deel te nemen aan bewegingscultuur en daarmee een gezonde, veilige en sportieve levensstijl kan ontwikkelen.
Hierin beklemtonen we:

  1. De motorische ontwikkelingskenmerken van elk kind.
    2.     Bevorderen van zelfstandigheid.
    3.     Beweging in rijke situaties.
    4.     Respect voor de natuur.

Zie ook algemene visie GBR, een sportactieve school ( punt 5 )