In overleg met het schoolbestuur en de preventieadviseur hebben we besloten om enkele maatregelen te nemen vanwege het stormweer. 

De lessen eindigen vandaag om 12u20 voor alle GBR-kinderen. We blijven wel opvang verzekeren tot 15u20/16u en ook de naschoolse opvang blijft beschikbaar zoals anders.

Indien u ongerust bent, mag u dus uw kinderen komen ophalen vanaf 12u20, net zoals anders op het einde van de schooldag (lagere school aan de poort, kleuters aan de klas). De lessen worden opgeschort, waardoor niemand essentiële leerstof mist. 

Opgelet: kinderen mogen de school niet alleen verlaten zonder toestemming van de ouders. Indien uw kind alleen naar huis mag gaan, mailt u best de leerkracht.

De school is een veilige plaats en blijft dus open, net zoals de naschoolse opvang. De kinderen die niet opgehaald worden, blijven deze namiddag in de school. Zowel tijdens de namiddagspeeltijd als tijdens de studiespeeltijd blijft iedereen binnen. Niemand gaat naar de sporthal, we blijven veilig binnen de poorten!