Woensdag 2 februari is het pedagogische studiedag.

Alle kleuters en leerlingen van GBR hebben dan een vrije dag.