De infoavonden zijn gepland op de volgende momenten, telkens om 19u:

  • maandag 6 september: 1e en 4e leerjaar afdeling Centrum
  • dinsdag 7 september: alle klassen afdeling Schoonbroek
  • woensdag 8 september: 3e leerjaar afdeling Centrum
  • donderdag 9 september: 5e leerjaar afdeling Centrum
  • maandag 13 september: kleuterafdeling
  • dinsdag 14 september: 2e leerjaar afdeling Centrum