Enkele data voor volgend schooljaar, voor op het prikbord:

 • donderdag 26 augustus: kennismaking in de klas voor alle kleuters en leerlingen van het 1e leerjaar + infoavond 6e leerjaar (uitnodiging volgt nog)
 • schoolfotograaf: dinsdag 14 september
 • lokale verlofdag beide afdelingen: maandag 27 september
 • verlofdag Wapenstilstand: donderdag 11 november
 • pedagogische studiedagen: vrijdag 3 december en woensdag 2 februari
 • lokale verlofdag afdeling Centrum: maandag 21 maart 2022
 • lokale verlofdag afdeling Schoonbroek: maandag 16 mei 2022
 • schoolfeest afdeling Centrum: zaterdag 21 mei 2022
 • verlofdagen Hemelvaart + brugdag: 26 en 27 mei 2022
 • schoolfeest Schoonbroekse scholen: zondag 5 juni 2022
 • verlofdag Pinkstermaandag: 6 juni 2022