Er zal er in de namiddag van de laatste schooldag, woensdagnamiddag 30 juni, geen kinderopvang georganiseerd worden in de verschillende Retiese scholen en in de buitenschoolse opvang van KIKOEN.

 ’s Morgens is de kinderopvang gewoon open.