De minister van onderwijs heeft vanmorgen beslist om de maatregelen voor het onderwijs te verstrengen. Deze overschakeling naar fase oranje heeft enkele consequenties voor onze school.

We hoeven echter niet ongerust te zijn. Een sluiting van de ganse school of een overschakeling naar deeltijds lesgeven zoals in het secundair onderwijs, is voor ons niet van toepassing. Tot nader order blijven de basisscholen in elke fase voltijds open voor alle kleuters en leerlingen. We hoeven dus niet te vrezen voor situaties zoals we die meemaakten in de tweede helft van vorig schooljaar.

De bijkomende richtlijnen uit fase oranje beogen:

  1. de basishygiëne nog meer te versterken,
  2. contacten tussen kinderen van verschillende klassen zo veel mogelijk te beperken
  3. en contacten met volwassenen maximaal te vermijden.

We bekijken op dit moment hoe we de richtlijnen in onze school concreet vorm zullen geven. Check deze website regelmatig. U vindt hier snel meer info.

Op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders vindt u duidelijke informatie over het coronavirus en wat dit betekent voor het onderwijs.