INFOBROCHURE KORT

Afdeling Schoonbroek                             2019 – 2020 (v260819)

Als school willen wij u alvast danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij hopen met ons hele leerkrachtenteam tegemoet te komen aan de verwachtingen die u in ons en onze school gesteld hebt. Wij zullen al het mogelijke doen om uw kind in optimale omstandigheden te begeleiden in haar of zijn ontwikkeling.

Door onze constante zorg voor kwaliteit en vernieuwing zijn wij een moderne, eigentijdse basisschool die uw kinderen prima voorbereidt op verdere studies en op de maatschappij. Wij proberen een school te zijn waar veel geleerd wordt, maar waar ook veel geleefd wordt. Er is ook ruime aandacht voor het sportieve en het creatieve en de aangename, positieve sfeer loopt als een rode draad door dit alles heen.

In deze brochure vindt u de praktische zaken die voor dit schooljaar van toepassing zijn. Voor meer algemene zaken verwijzen we u naar de volledige infobrochure en het schoolreglement.

Wij wensen alle kinderen, ouders en alle betrokkenen een vruchtbaar en aangenaam schooljaar toe!

 

Namens het schoolteam,

Guy Mermans, directeur

 

De schooldag

Elke schooldag begint stipt om 08u40. ’s Middags eindigen we om 11u55. De namiddag begint om 13u00. ’s Namiddags eindigen we om 15u20. Voor de lagere afdeling is er studie van 15u30 tot 16u00.

Er is dagelijks bewaking voorzien op de speelplaats vanaf 08u20. Wanneer uw kind vroeger op de school aankomt, moet het naar de opvang gaan.

Zorg er als ouder mee voor dat uw kind tijdig op school is!

De directeur is voor de ouders beschikbaar elke morgen tot een half uur na de aanvang van de lessen. Gelieve voor andere momenten een afspraak te maken. Maak zo mogelijk ook een afspraak als u de leerkracht wil spreken. Er wordt van elke leerkracht verwacht dat hij/zij na het belsignaal naar de klasrij gaat.

Ouders die hun kinderen afhalen, wachten aan de schoolpoort tot na het belsignaal. De school is tijdens de schooluren in principe steeds afgesloten. Ouders kunnen altijd aanbellen om binnen te geraken. Gelieve tijdens de schooluren en tijdens de studie niet op de speelplaats te blijven.

 

Leerkrachten 2019-2020

Lagere afdeling

1C                    Hanne Wuyts                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.             

2C                    Griet Smets                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3C                    Elly Blockx                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                        Chloë Blockx                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4C                    Geert Van der Veken               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5C                    Heidi Van Wuytswinkel            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                        Chloë Blockx                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6C                    Rita Van den Putte                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ZORGTEAM:

Zorgcoördinatoren :

1e  graad                       Inge Smeyers                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2e +3e graad                 Sofie Van Bijlen                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorgleerkrachten:

Kristel Van de Weyer                                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lerarenplatform:

Fem Mertens                                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beleidsondersteuner:

Marianne Melis                                               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SPORTTEAM:

Lich.Opv.          Christof Keusters                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lich.Opv.         Ann Van Campfort                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Levensbeschouwlijke vakken : RKG, NCZ en ISL

RKG                Christine Boonen                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zedenleer        Jasmine Didden                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Islam               Ali Chihimi                               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                 

ICT                  Luc Hooyberghs                      ictDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

KINDERVERZORSTER/OPVANG:                  Ingrid Dockx en Inge Bax

 

ADMINISTRATIE:

Maria Blockx                                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Caroline Dierickx                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Els Vansant                                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ONDERHOUDSPERSONEEL:

Kristine Van Ael

 

DIRECTIE:

Guy Mermans                                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

School             Centrum                                   Peperstraat 24 Retie               014/377555

School             Schoonbroek                           Schoolstraat 4 Retie               014/677595

 

Vakantieperiodes en data 2019-2020

Pedagogische studiedag 1

maandag 30/09/2019

Herfstvakantie

26/10/2019 – 03/11/2019

Wapenstilstand

maandag 11/11/2019

Lokale verlofdag 1 centrum + Schoonbroek

dinsdag 12/11/2019

Kerstvakantie

21/12/2019 – 5/1/2020

Krokusvakantie

22/2/2020 – 01/03/2020

Lok. Verlofdag 2 Centrum

maandag 16/3/2020

Paasvakantie

04/04/2020 – 19/04/2020

Feest van de arbeid

vrijdag 01/5/2020

Lok. verlofdag 2 Schoonbroek

maandag 11/05/2020

Hemelvaart + brugdag

21/05/2020 – 22/05/2020

Pinkstermaandag

01/06/2020

Pedagogische studiedag 2

woensdag 03/06/2020

Grote vakantie

01/7/2020 – 31/8/2020

 

Schoolfotograaf: donderdag 19 sept. ‘19

 

Schoolfeesten

 • Schoonbroek : zondag 31 mei 2020
 • Centrum : zaterdag 6 juni 2020

Opvang

Het gemeentebestuur richt een voor- en naschoolse opvang in de refter van onze school.

Elke schooldag ’s morgens vanaf 07u00 en ’s avonds tot 17u30 kunnen kinderen daar terecht. Op woensdagmiddag is er altijd opvang tot 13u00. Er is geen opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De prijs bedraagt € 1,10 per begonnen halfuur.

 

Zwemmen

Elke klas van de lagere afdeling gaat een aantal keren per schooljaar zwemmen. De zwemlessen worden voor elke klas gebundeld in 2 verschillende periodes van elk 4 zwemlessen. Meer informatie over de periode en het tijdstip wanneer uw kind gaat zwemmen, verneemt u van de sportleerkrachten.

Voorzie voor de zwembeurt: zwemzak, badpak of zwembroek, 2 handdoeken en kam. Voorzie alles duidelijk van naam!

Om hygiënische redenen moeten lange haren samengebonden zijn en mag er geen ondergoed gedragen worden onder de zwemkledij.

Koek en/of drankjes zijn niet toegelaten in kleedkamers of bus!

 

Website: www.gbretie.be

Alle informatie over onze school kan u ook terugvinden op de GBR-schoolwebsite: www.gbretie.be

Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van het dagelijks schoolgebeuren. U vindt hier allerlei praktische berichtjes, info over projecten, speciale activiteiten in school of klas met bijhorende foto’s, zorg- en sportinitiatieven, data allerlei in de agenda, het schoolreglement, de uitgebreide infobrochure, mogelijkheid om GBRetie te volgen op Twitter en Facebook,…

 

Oudercontacten

Begin september zijn er klassikale oudercontacten. De inhoud, werkwijzen, praktische afspraken e.d. voor de klas en het leerjaar worden er besproken.

Er is trouwens de mogelijkheid tot een contact na elk rapport. De leerkracht geeft dan ook telkens aan of hij/zij een contact nodig vindt. Kom echter telkens als u het zelf nodig vindt. In december is er een algemene contactavond waarop we alle ouders verwachten.

De zesde leerjaren hebben een algemeen oudercontact met Pasen waarop de schoolloopbaan besproken wordt.

Blijf niet met vragen of problemen zitten! Neem tijdig contact op met de leerkracht of de directie. We werken samen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, liever een keertje te veel dan één keer te weinig!

 

Schoolrekening

Om onnodig tijdverlies en het meegeven van geld te beperken, werken we met tweemaandelijkse rekeningen. U krijgt natuurlijk telkens een gedetailleerd overzicht. Verricht de stortingen zo vlug mogelijk om vergissingen te voorkomen.

 

Het schoolbestuur rekent een vaste bijdrage voor onderwijsgebonden kosten, gemaakt tijdens

de normale aanwezigheid van de leerlingen, wanneer deze niet noodzakelijk zijn om een eindterm

te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar tot doel hebben deze te verlevendigen.

 • Deze vaste bijdrage is vastgelegd op 9 euro per maand voor een lagereschoolkind.
 • Het totaal van de bijdragen kan per schooljaar voor elke leerling lager onderwijs maximaal 90 euro bedragen.
 • Deze bedragen zijn onderworpen aan de indexregeling.

 

In deze vaste bijdrage zijn, na onderhandeling in de schoolraad, inbegrepen:

 • - de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep (5de + 6de leerjaar) waarvoor de toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen;
 • - de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen;
 • - de deelnamekosten bij één- en meerdaagse extra-murosactiviteiten;
 • - de kosten bij projecten;
 • - de kosten van gemeenschappelijk vervoer bij pedagogisch-didactische uitstappen, ééndaagse extra-murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep (5de + 6de leerjaar) waarvoor de vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen;
 • - de kosten bij feestactiviteiten;
 • - occasionele activiteiten;

 

Zowel het principe van het inrichten van meerdaagse extra murosactiviteiten als de bijdrage van de ouders hiervoor is voorwerp van onderhandeling in de schoolraad.

Dergelijke activiteiten zijn niet toegestaan in het kleuteronderwijs als er een financiële bijdrage van de ouders wordt gevraagd.

In het lager onderwijs mag de totale kostprijs over de ganse duur van het lager niet meer dan 440 euro bedragen. Dit bedrag is onderworpen aan een indexregeling.

 

Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker.

Het kan gaan om uitgaven voor:  leerlingenvervoer; vervoer en deelname aan buitenschoolse

activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport), voor- en naschoolse opvang,

middagtoezicht (REMgeld), maaltijden en dranken, abonnementen voor tijdschriften,

nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s,  de aankoopprijs van turn- en zwemkledij,…

 

Om de twee maanden krijgt u een bestellijst waarop u de artikels die u wenst, kunt aanduiden.

Maandabonnementen:

SOEP                           € 8,00                                     CHOCOMELK                € 5,50

MELK                           € 5,40                                     APPELSAP                   € 6,20

SINAASSAP               € 6,20                                     WATER                       € gratis

BOSVRUCHTEN          € 5,60                                     FAIRTRADE TROPICAL € 7,85

REMGELD                    € 3,00

 

Tijdschriften per jaar:

Zonnekind (1ste en 2de lj.)                     gratis

Zonnestraal (3e en 4delj.)                     € 39

Zonneland (5e en 6e lj.)                        € 39

 

Sport:

Verplicht:

T-shirt met schoollogo                                                      €    7,00               

Turnshort (jongens)/Bermuda (meisjes)  met schoollogo   €  12,50                 

Niet-verplicht:

Turnzak met schoollogo                                                    €   6,50


Verkeer en schoolinkom

Uw kind wordt overgezet door gemachtigde opzichters of leerkrachten op de volgende plaatsen, ’s morgens en ’s avonds (na de studie) : zebrapad en kruispunt Hesstraat, Provinciebaan en Kortijnen. Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, worden door de ouders begeleid.

De ingang van de school bevindt zich in de Schoolstraat. De kinderen die voor 08u20 naar de opvang gaan, betreden de school via de hoofdingang. De andere kinderen gaan de school binnen via de fietseningang.

 

Afwezigheden

Voor de lagere afdeling geldt de leerplicht en vragen we aan de ouders om bij afwezigheid de  school steeds te verwittigen.   

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders een ondertekende verklaring of een medisch attest aan de leerkracht. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een medisch attest verplicht. U krijgt van de school enkele voorgedrukte formuliertjes die u kunt gebruiken.

 

Pedagogisch project – Schoolreglement - Infobrochure

Op de website www.gbretie.be vindt u onder ‘Schoolinfo’ het pedagogisch project, het schoolreglement en de uitgebreide infobrochure van onze school terug. Dit omvat o.a. de schoolvisie, een korte historiek, de situering van de school, algemene bepalingen, wettelijke verplichtingen, organisatorische afspraken en leefregels voor de kinderen.

Bij de inschrijving van uw kind en bij elke wijziging in deze documenten wordt u gevraagd om te handtekenen voor akkoord.

 

Schoolverzekering

Verzekeringsinstelling :

            Axa Belgium Corporate

            Troonplein 1

            1000 Brussel

De leerlingen zijn in de school en op weg van en naar school verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Beschadigingen aan kleding, fietsen, e.d. worden niet vergoed.

Brillen worden vergoed : montuur gedeeltelijk / glazen volledig.

 

Wat te doen bij een ongeval ?

Het aangifteformulier (geneeskundig getuigschrift) laat u invullen door de dokter. Vul zelf uw persoonlijke gegevens in en bezorg dit formulier binnen de 48 uur terug op school.

Het schadegeval van uw zoon/dochter wordt door het secretariaat aangegeven. Na aangifte ontvangt u een brief van de schoolverzekering met daarin de nodige informatie ivm de terugbetaling van de gemaakte onkosten.

 • Met doktersbriefjes en ziekenhuisfacturen waarvoor u terugbetaling krijgt van het ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering moet u eerst langs gaan bij het ziekenfonds/verzekering. De schoolverzekering betaalt enkel het verschil terug.
 • De originele facturen, attesten van apotheek,… waarvoor u geen terugbetaling ontvangt kan u ook rechtstreeks aan de schoolverzekering AXA bezorgen.

Voor meer info kan u steeds op het secretariaat terecht.

Medicatie op school, EHBO

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. De ouders kunnen bij de directie verzoeken om medicatie voorgeschreven door hun eigen arts, toe te dienen. Zij doen dit schriftelijk met vermelding van:

- de naam van het kind

- de datum

- de naam van het medicament

- de dosering

- de wijze van bewaren EN toediening

- de frequentie

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, ze zal daarbij advies inwinnen bij de arts van het CLB.

Privacywetgeving

De meest recente versie van onze privacyverklaring is te raadplegen via onze website www.gbretie.be, onder de knop ‘Privacy’ en in hoofdstuk 12 van het schoolreglement.

Smartphone en sociale media

Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. Het gebruiken van smartphones, tablets of gelijkaardige toestellen is verboden op school voor leerlingen.

Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.

(Meer hierover leest u in hoofdstuk 13 van het schoolreglement.)

 

Aandachtspunten

 • Voorzie al het materiaal van uw kind duidelijk van een naam. Denk daarbij bv. aan het zwemgerief, turngerief, boekentas en inhoud, brooddoos,…
 • We geven geen snoep of kauwgom mee naar de school. Een droge (zonder chocolade of crèmevulling) koek of fruit is wel verantwoord. In de klas wordt enkel water gedronken. De boterhammen horen in een brooddoos thuis.

Elke woensdag is er een “fruitdag”. (meer info in de klas)

 • U houdt zich stipt aan de begin- en einduren van de lessen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders en kinderen.
 • Verjaardagen worden steeds gevierd. Er worden geen snoep of attenties meegegeven voor klasgenoten of voor de leerkracht. In de eerste en tweede graad worden verjaardagen op het einde van de maand gevierd met een feestje, een hapje en een drankje in de klas. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes voor de klasvriendjes worden niet meegegeven.
 • Als er een invulbriefje met uw kind wordt meegegeven, vul het dan meteen in en geef het zo vlug mogelijk mee terug naar school zodat alles tijdig kan geregeld worden.
 • In elk leerjaar hebben de kinderen een schoolagenda. Bekijk deze thuis dagelijks en zet er dagelijks (eerste graad) of wekelijks uw handtekening in. U kan de schoolagenda ook gebruiken om een vraag of een opmerking aan de leerkracht te richten.
 • U kan uw kind thuis begeleiden en helpen bij huiswerk en lessen. Doe dit met mate en op een positieve manier. Lastig of boos worden, is een teken dat het hoog tijd wordt om iets anders te gaan doen.
 • Laten we samenwerken om er een zinvol en leerrijk schooljaar van te maken!

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       Guy Mermans, Directeur GBRetie