Afdeling centrum 2018 - 2019 (v 310818)

Als school willen wij u alvast danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij hopen met ons hele leerkrachtenteam tegemoet te komen aan de verwachtingen die u in ons en onze school gesteld hebt. Wij zullen al het mogelijke doen om uw kind in optimale omstandigheden te begeleiden in haar of zijn ontwikkeling.
Door onze constante zorg voor kwaliteit en vernieuwing zijn wij een moderne, eigentijdse basisschool die uw kinderen prima voorbereidt op verdere studies en op de maatschappij. Wij proberen een school te zijn waar veel geleerd wordt, maar waar ook veel geleefd wordt. Er is ook ruime aandacht voor het sportieve en het creatieve en de aangename, positieve sfeer loopt als een rode draad door dit alles heen.
In deze brochure vindt u de praktische zaken die voor dit schooljaar van toepassing zijn. Voor meer algemene zaken verwijzen we u naar de volledige infobrochure en het schoolreglement.
Wij wensen alle kinderen, ouders en alle betrokkenen een vruchtbaar en aangenaam schooljaar toe !

Namens het schoolteam,
Guy Mermans, directeur